Yurtdışında Apostil İşlemleri Nasıl Yapılır?

Apostil ya da apostil şerhi resmi belgelerin geçerliliğinin onaylanarak farklı ülkelerde de yasal hale gelmesini sağlayan bir onay sistemidir. Türkiye’deki belgelerin yurtdışında geçerli olması ya da yurtdışında farklı ülkelerde alınan belgelerin Türkiye’de geçerli olması için kullanılır. Yurtdışında apostil işlemleri hakkında detaylı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Apostil işleminin kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla belirlenmiştir. Bu şartlar ve kurallar yalnızca taraf devletler için geçerlidir.

Apostil Belgesinde Hangi Bilgiler Bulunur?

Apostil belgesini gördüğünüzde tanıyabilmeniz için ve bir hata olup olmadığını da anlayabilmek için hangi bilgilerin bulunduğunu bilmeniz önemlidir. Öncelikle tüm ülkeler için ortak olarak geçerli olan bileşen ana başlıktır.

Ana başlık Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılır.

Belgelerde bulunan diğer bilgiler şunlardır:

 • Düzenleyen Ülke
 • Belgeyi İmzalayan Kişi Adı / İmzası / Mührü
 • İmzalayan Kişinin Makam Bilgisi(Vali, Kaymakam, Hakim vb.)
 • Belgeye Basılı Mührün Makamı
 • Belgenin Oluşturulduğu Yer/Tarih
 • Apostil Numarası

Hangi Belgeler için Apostil Şerhi Alınır?

Yurtdışında apostil işlemlerini ilgilendiren belgeler genellikle evlilik, boşanma, doğum ve eğitim ile ilgili olan belgeler olsa da yurtdışından Türkiye’de onaylatılması gereken birçok belge için apostil onayına ihtiyaç duyabilirsiniz.

 • İdari Belgeler
 • Adli Belgeler
 • Eğitim Belgeleri 
 • Diploma Belgesi
 • Nüfus Kayıt Belgesi
 • Evlilik Cüzdanları
 • Evlenme Ehliyeti
 • Doğum Belgeleri
 • Vekaletnameler
 • Muvafakatnameler
 • Medeni durumu gösteren belgeler
 • Kimlik Belgesi

Maddeler arasında yer alan vekaletnameler konusunda özel bir rehber de hazırlamıştık. Yurtdışından Türkiye’ye vekalet verme yazımızda detayları görebilirsiniz.

Yurtdışında Apostil İşlemleri Nasıl Tamamlanır? 

Yurtdışında Apostil işlemini tamamlamak için yaptırmanız gereken işlemler öncelikle belgenin yeminli tercümesi, ardından noter onayı ardından da yetkili makamlardan alınacak apostil şerhidir. Yani kısaca 3 madde halinde özetlenebilir.

 1. Yurtdışında Türkiye’de tanınmasını istediğiniz belgenin Türkçe’ye yeminli tercümesini yaptırın.
 2. Çevirisi yapılmış belgeyi notere tasdik ettirin.
 3. Notere tasdik ettirilmiş belge için yetkili kurumlardan apostil şerhi alın.

Yurtdışında Hangi Makamlar Apostil Şerhi Koyabilir?

Apostil makamları tüm ülkelerde farklılık gösterir. Almanya’da apostil işlemi için noter onayını aldığınız eyaletin mahkeme başkanı apostil şerhini verir.(Landgericht) Aynı şekilde mahkeme kararları için de yine eyalet mahkemesi başkanı apostil için yetkilidir fakat Almanya’da eyalet sistemi geçerli olduğundan eyaletlere göre yetkili kurumlar da değişmektedir. Bu sebeple Almanya’nın bu konudaki resmi sitesinden bilgi alabilirsiniz.

İngiltere’de apostil şerhi işlemi Legalisation Office tarafından yapılır. Hatta Legalisation Office apostil şerhi konulmuş dökümanlarınızı doğrudan Türkiye’ye de postalayabilir. Döküman başı apostil işlemi 30£, kargo ücreti ise 17.5£ olarak fiyatlandırılır.

Fransa’da adli belgeler için apostil onayı Rennes Temyiz Mahkemesi (cour d’appel de Rennes) diğer tüm belgeler için apostil onayı Paris Temyiz Mahkemesi (cour d’appel de Paris) tarafından verilir. Fransa’da apostil şerhi tamamen ücretsiz olarak verilir.

ABD’de apostil işlemleri eyalet Secretary of State makamları tarafından verilir. Apostil işlemini tamamlamak için belgenin hangi ülkede kullanılacağını da belirtmeniz gerekir. Örneğin Washington için apostil işlemi bilgilerini burada bulabilirsiniz.

Türkiye’de Hangi Makamlar Apostil Şerhi Koyabilir?

Türkiye’de yurtdışında farklı ülkelere sunulacak belgeler için apostil şerhine ihtiyaç duyabilirsiniz. Ülkemizde valilikler ve kaymakamlıklar apostil şerhi verebilirler. Adli belgeler için ise ağır ceza mahkemesi olan yerlerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları’nın yetkisindedir.

Bunun için öncesinde yeminli tercüman tarafından belge hangi ülkeye sunulacaksa o dilde belgenin çevirisini yaptırmış olmasınız. Ardından belge için noter onayı almalısınız. Sonrasında valilikler ya da kaymakamlıklar aracılığıyla apostil işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Türkiye ile Hangi Ülkeler Arasında Apostil Şerhi Aranmaz?

Türkiye bazı ülkeler ile ikili anlaşmalar aracılığıyla arasındaki apostil şerhi zorunluluğunu kaldırmıştır. 

Listedeki ülkeler ve Türkiye arasında resmi belgeler ile yapacağınız işlemleri 2 adımda tamamlayabilirsiniz.

 • Belge yeminli tercüman aracılığıyla tercüme ettirilir.
 • Belgenin noter onayı alınır.

Bu ülkelerin listesini aşağıda bulabilirsiniz:

 • Polonya
 • Macaristan 
 • Hırvatistan
 • Litvanya
 • Kuveyt
 • Özbekistan
 • Arnavutluk
 • Gürcistan
 • Tacikistan
 • Rusya Federasyonu
 • Ukrayna
 • Kuzey Makedonya
 • Sırbistan
 • KKTC

Listede değişim olabileceğinden bu ülkelerden yapacağınız işlemler için de apostil belgesine ihtiyacınız olup olmadığını bulunduğunuz ülkedeki Türk Konsoloslukları’ndan öğrenebilirsiniz.

Sitemizde yurtdışındaki diğer evrak işleriniz hakkında yazılar da bulmanız mümkün. Örneğin yurtdışında pasaport yenileme yazımıza göz atabilirsiniz.


Yurtdışında Apostil İşlemleri Hakkında Özet Bilgi

Yurtdışında apostil işlemleri konusunda işlemlerinizi tamamlayabilmek için yazımızda da belirttiğimiz gibi yeminli tercüman, noter onayı ve ardından yetkili makamların apostil mührüne ihtiyaç duyarsınız.

Bulunduğunuz ülkede hangi kurumdan apostil onayı alabileceğinizdem emin değilseniz belgenizi onaylatırken yeminli tercüme merkezleri ya da noterlere bu konuda danışabilirsiniz. İlgili avukatlık büroları da size bu konuda danışmanlık verebilirler.