Yurtdışından Türkiye’ye Vekalet Verme

Yurtdışında yaşayan ve Türkiye’yle resmi işlem yürütmesi gereken kişiler için özellikle Türkiye’ye gelemiyorsa yurtdışından Türkiye’ye vekalet vermek hayat kurtarıcı olabilir. Öncelikle vekaletnamenin ne olduğunu tam olarak anlamanızı sağlayıp yurtdışında bu konuda ne yapabileceğinizi anlatalım.

Vekaletname Nedir?

Halk ağzıyla anlatmak gerekirse bir kişi bizzat bulunamadığı bir noktada resmi işlerini halletmesi gerekiyorsa başka birine vekaletname vererek bu işlemi gerçekleştirebilir. Bu sebeple yurtdışında yaşayan Türklerin Türkiye’yle işleri olduğunda vekaletname oldukça önemli bir hale geliyor.

Borçlar kanununa göre vekaletname iki taraflı bir sözleşmedir. Vekaletnameler genel olarak Düzenleme ve Onaylama olarak ikiye ayrılırlar. Noterlik Kanunu’nun 89. maddesine göre aşağıdaki belgelerin temsilciliklere bizzat başvuran kişi tarafından gidilerek “Düzenleme” şeklinde yapılması zorunlu bir durumdur.

Genel ve özel vekaletnameler bulunur. Genel vekaletnamelerin içeriğinde birden fazla yetki bulunurken, özel olanlarda ise sadece boşanma, taşınmazların satımı gibi tek bir konu yer alır. Yani yurtdışından Türkiye’ye vekalet vereceğinizde karşı taraf yalnızca bir konuda vekiliniz olsun istiyorsanız özel vekaletname düzenlemeniz gerekir.

Bazen yurt dışında yer alan vatandaşlar Türkiye’de yer alan işlerini halletmek ya da bir dava açmak isteyebilir. Bu noktada Türkiye içerisinde bir tanıdığına ya da avukata vekalet vermesi gerekli olmaktadır. Yurtdışından Türkiye’deki avukatlara vekalet verme adımları için de dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.  

Yabancı ülkedeki noter aracılığı ile ya da  Yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu aracılığı ile olmak üzere iki farklı adımda vekalet verilebilir. 

Yabancı Ülkedeki Noter Aracılığı İle Vekalet Verme

Yabancı ülkedeki noter aracılığı ile vekalet vermek için, vekalet verecek kişinin, yurtdışından Türkiye’ye vekalet verilecek yetkilerin neler olduğunun yazılı olduğu bir kağıda sahip olması gerekir. Bu kağıt içerisinde yer alan bilgiler, yabancı noterin kullandığı dil ile aynı olmak zorundadır. Buradaki dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladık. Aksi halde geçersiz sayılma ihtimalleri yer alır. Bu ihtimaller; 

 • Tüm sayfalarda yabancı noterin imzası, mührü ve kaşesi yer almak zorundadır. 
 • Başlık kısmına Re’sen düzenleme şeklinde vekaletname yazılabilir. 
 • Tapu, boşanma gibi davalar için vekaletnamenin fotoğraflı olması gerekir.
 • Fotoğraflı vekaletlerde fotoğraf üzerinde noter mührü, imzası ya da kaşesi mutlaka yer almalıdır. 
 • Verilecek olan vekaletnamenin son sayfasına pasaport . Bu örnek onaylanmalıdır ki aslı gibi olsun. 
 • Vekaletnamede her sayfa vekaleti veren kişi tarafından imzalı olmalı.
 • Yabancı dildeki metin mümkün olduğu sürece Türkçe metnin anlamına yakın olması gerekir. 
 • Düzenlenen yetkilerin açık bir dil ile belirtilmesi istenir. Vekaletnamenin kısa olması kişi için sorun oluşturabilir. 

Yurtdışından vekalet verirken bu maddelere dikkat ederseniz sorun yaşama ihtimaliniz oldukça düşük olur.

Yabancı Noter Vekaletnamesinin Tasdik Edilmesi 

Oluşturulan vekaletname içerisinde yer alan her şey içerik ve yetki yönü ile devlet tarafından tasdik edilmesi gerekir. Bu işlem yapıldığı durumlarda Türkiye sınırlarında bu belgenin hangi ülke makamında verildiği ya da resmi olup olmaması araştırılamaz bir durumdur. Bunun için hem imza tasdiki hem de apstil şehri yollarından bir tanesinin seçilmesi gereklidir.

yurtdışından noter vekaletname

İmza tasdik işlemi, daha çok vekaletname hangi ülkede çıkarıldı ise o ülkenin yasalarına uygun olarak yapılır. Genellikle vekaletname işleminde yetkili olan herkesin imzası toplanır ve son olarak Türk Konsolosluğu Büyükelçisi tarafından imza sirküsü tasdik edilerek yapılır.

Yabancı Noter Vekaletnamesinin Ana Dile Çevrilmesi 

Yabancı noter huzurunda vekaletname düzenlenmesi yapılmış olan ve imza tasdikli olan vekaletnamenin hazır hale gelmesinin ardından ana dile çevirisinin yapılması gerekir.

Yapılacak çeviri işlemlerinin de yine noter ya da konsolosluk huzuru içerisinde gerçekleşmesi zorunlu bir durumdur. Bazı işlemlerin gerçekleştiği noterler çeviri vekaletname belgesinin arkasına yapılıp onaylamasını sağlanmış olsa bile Türkiye içerisindeki bazı kurumlar bu tür çevirileri kabul etmemektedir.

Birlikte çalışacağını yeminli tercümanın bu konularda tecrübeli olmalarına dikkat edilmesi bu noktada büyük önem taşımaktadır. Eksik ya da usulü olmayan bir işlem sürecin gereksiz şekilde uzamasına sebep olabilir.

Yurtdışında Türk Konsolosluğu Aracılığı İle Vekalet Verme

İkamet edilen ülke içerisinde eğer Türk konsolosluğu yer alıyorsa, bu şekilde Türkiye’deki avukatlara yurt dışından Türkiye’ye vekalet verme işlemleri daha rahat ve daha kolay yapılmaktadır. Bunun için dikkat edilmesi gereken adımlar ise şunlardır; 

 • Türk konsolosluğu aranmalı ve en uygun olan zaman dilimi için noter servisinden kişi tarafından randevu alınmalıdır.
 • Vekaletin verilecek olduğu kişi Türkçe bilmiyorsa Türkçe yeminli olarak görev alan bir tercüman ile randevu alınmalı ve bu saat içerisinde konsolosluk içerisinde hazır olunmalıdır. 
 • Vekaletname belgeleri Türkçe bir şekilde onaylanacak ve yapılacak düzenlemenin ardından tarafınıza teslim edilecektir. 

Eğer bulunduğunuz bölgede bir Türk konsolosluğu varsa işiniz çok daha kolay. Yoksa da yurtdışından Türkiye’ye vekalet vermek için izlenmesi gereken adımları açıkladık. Konsolosluk aracılığıyla halledebileceğiniz bir diğer işlem olan yurtdışında pasaport yenileme yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Yurt dışı Vekaletname Örneğine Nasıl Ulaşılır?

Yurtdışı vekaletname örneği elde edebilmek için öncelikli olarak ülkede bulunan konsolosluğun web sitesi kullanılabilir. Aynı zamanda internet üzerinden de ülkeye bağlı olarak vekaletname örneğini birçok farklı noktalardan almak mümkündür.

Bu örneği eksiksiz ve tam şekilde doğru bilgiler ışığı altında doldurulmak zorunludur. Daha sonra hangi amaç ile kullanılacak ise o amaç vekaletname üzerinde mutlaka yer almalıdır.

Çünkü herhangi bir vekaletname yalnızca belirli bir takım durumlar için çıkarılabilir. Bu ise vekalet verecek kişiye bağlı olarak birçok değişkenlik göstermektedir. Başka birine vekalet verecek olan kişi, vekaletname örneği üzerinde dilediği şekilde kısıtlama getirme hakkına sahiptir. Böylece yalnızca belirli bir durum ya da durumlar için hazırlanan vekaletname üzerinden işlem yapılabilir.

Bu konuda bir okuyucumuzun doğrudan bize örnek olarak aktardığı vekaletname örneklerini de yazımıza eklemek istedik. Hem Türkçe hem de İngilizce olarak örnek vekaletnamelere aşağıdan fotoğraf olarak ulaşabilirsiniz.

yurtdisindan-turkiyeye-vekaletname-ornegi-turkce
Türkçe yurtdışından Türkiye’ye verilen vekaletname örneği

Bu vekaletname yurtdışından Türkiye’de gayrımenkul almak isteyen vatandaşlarımızın doğrudan faydalanabileceği bir örnektir. Okuyucumuzun vekaletname hakkındaki notunu da aşağıda aktarıyoruz.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye’de gayrimenkul almak istediklerinde, Konsolosluktan alabilecekleri vekaletname ile işlem yapabilecekleri gibi, konsolosluğa uzak olan vatandaşlarımız da Apostil belgesiyle resimli vekaletname gönderebilirler. Tapu dairesinden de son güncel bilgiyi alarak işlemlerini yapmalarını tavsiye ederim. Vekaletnameye apostil işlemi yapılmadan önce bulundukları ülkede notere imzalatmaları gerekir.

yurtdisindan-turkiyeye-gayrimenkul-vekaletname-ornegi-ingilizce
Yurtdışından Türkiye’ye gayrımenkul satın alma vekaletnamesi örneği, İngilizce

Hangi Amaçlar için Yurtdışında Vekaletname Çıkarılabilir?

Dünyanın birçok farklı ülkesinde ikamet eden pek çok gurbetçi yaşamaktadır.  Bu gurbetçiler farklı amaçlar doğrultusunda vekaletname çıkartabilmektedir. Bu durumlar içerisinde, alım satım işlemleri, mal paylaşımı, askerlik işlemleri ya da verasetname gibi pek çok kişiden kişiye farklılık gösteren değişik bir takım unsurlar söz konusudur. Örneğin yurtdışından Türkiye’de gayrımenkul alma gurbetçiler için en yaygın sebeplerden biridir.


Amaç ne olursa olsun konsolosluk web sitesi üzerinden ulaşabileceğiniz vekaletname örneği doldurmak suretiyle, vekaletname veren kişi tarafından oluşturulan randevu üzerinden konsolosluk aracılığıyla başvuru yapılabilmektedir. Böylece ikamet edilen ülke üzerinden vekaletname güvenli bir şekilde çıkarılabilmektedir.