Yurtdışında Bedelli Askerlik & Dövizle Askerlik Hakkında En Güncel Bilgiler

Herhangi bir nedenden yurtdışında bulunup bedelli olarak askerlik yapmak isteyen Türk vatandaşlarının yerine getirmesi gereken şartlar bulunmaktadır. Bu yazımızda yurtdışında bedelli askerlik, dövizli askerlik hakkında en güncel bilgileri bulabilirsiniz.

Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları Bedelli Askerlik Yapabilir mi?

Yurtdışında veya yurtiçinde yaşayan Türk vatandaşı olup bedelli askerlik yapmak isteyen kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak belirlenen sayıda seçilenler, yasada öngörülen tutarı peşin ödemeleri ve yurt içinde planlanan celp ve sevk döneminde 1 aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde bedelli askerlik yapabilirler. 

Kalıcı şekilde yurtdışında oturumumu bulunan vatandaşlarımız dövizle askerlik seçeneğini tercih ederek kışlaya gitmeden askerlik görevini tamamlamış sayılabilir.

Dövizle Askerlik Nedir?

Yurtdışında yaşayan ya da çalışan Türk vatandaşlarının, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen uzaktan eğitim programını tamamlamalarının ardından aynı kanun gereğince belirlenen Euro döviz miktarı veya karşılığı yabancı parasını, bağlı bulundukları dış temsilciliklere yapacakları başvuruları esnasında peşin ödemeleri kaydıyla askerlik hizmetlerini, dövizle askerlik hizmeti kapsamında silahaltına alınmadan yerine getirmesine denir.

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Dövizle bedelli askerlik yapmak isteyen kişiler için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir:

 1. Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış olan yabancı ülkelerde, iltica başvurusu dışında elde ettikleri çalışma iznini de içeren oturma izni ya da doğrudan çalışma iznine sahip olan kişiler ile bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı sertifikasında yazılı mesleğini icra eden Türk vatandaşlarından, yurt içinde geçirilen süreler hariç en az 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen çalışmış olmaları,
 2. Yurtdışında doğmuş doğan, yurtdışında ikamet eden ve süresiz ikamet izni olanlar ile yurtdışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlardan, yurtiçinde geçirilen süreler hariç olmak üzere en az üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen yabancı ülkede bulunmuş olmaları,
 3. Kanunda belirtilen döviz miktarını peşin ödeme, şartları aranır.

Bu şartları sağlayan kişiler dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilir.

3 yıllık süre hesaplanırken yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de çalıştığı bir süre varsa bu süre hesaba katılmaz. İşsizlik maaşı alan, kısa süreli veya geçici sürelerde çalışan kişilerin çalışma süreleri bu süre içine dâhil edilir. 

Dövizle Askerlikte Türkiye’de Askerlik Şartı Var mı?

Yurtdışında dövizle bedelli askerlik yapmak isteyen Türk vatandaşlarının Türkiye’ye gelerek askerlik yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak başvuru sırasında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen uzaktan eğitim programını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Dövizle Askerlik Başvuruları Sırasında Gereken Belgeler Nelerdir?

Dövizle askerlikten yararlanmak isteyen Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülkedeki Türk konsolosluklarına teslim etmeleri istenen belgeler şunlardır:

Yurtdışında Çalışanlar

 1. Yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde edilmiş çalışma ve otuma izni veya doğrudan çalışma izni
 2. Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten fiilen en az toplam 3 yıl süre ile yabancı ülkede çalıştığını kanıtlayan belge
 3. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu

İşverenler

 • Kendisine işveren statüsü sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde edilen çalışma izni ve oturma izni veya doğrudan çalışma izni
 • Yabancı ülkede bir işyerini fiilen en az toplam 3 yıl süre işe işveren olarak çalıştığını kanıtlayan belge
 • Türkiye Cumhuriyeti pasaportu

Bir meslek veya sanatı icra edenler kişiler

 • Kendisine meslek ya da sanatını fiilen icra etmesine imkan sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma ve oturma izni veya doğrudan çalışma izni
 • Yabancı ülkelerde en az toplam 3 yıl süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösteren belge 
 • Türkiye Cumhuriyeti pasaportu

Çok vatandaşlık sahibi olan kişiler

 • Yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi veya yabancı ülke pasaportu

Yurtdışında doğup yurtdışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanlar;

 • Yabancı ülkede doğduğuna ve süresiz ikamet iznine sahip olduğuna dair belge
 • Yabancı ülke pasaportu
 • Bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına kendisi, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla başvurma zorunluluğu bulunmaktadır.

Gemi adamları;

 • Gemiyi işleten şirket veya yetkilendiren kişi ya da makamlarca düzenlenmiş en az toplam üç yıl süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösteren iş sözleşmesi
 • Türk veya yabancı ülke makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı
 • -Türkiye cumhuriyeti pasaportu ile geminin bandırasını taşıdığı ülkedeki veya gemi adamlarının işlemlerini yürütülmesi için Dış Bakanlığınca yetkilendirilen ülkelerdeki Türk konsolosluklarına kendisi, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla başvurmak zorundadır.                                                                                             

Dövizle Askerlikte Ödenmesi Gereken Döviz Miktarı Nedir?

30 Haziran 2021’e kadar dövizle askerlik başvurusu yapmak isteyen kişilerin ödeyeceği döviz miktarı 4.402,37 Euro veya buna eşit olacak şekilde oturulan ülkenin yerel ülke parası olarak belirlenmiştir.

1 Temmuz-31 Aralık 2021 arasında dövizle askerlik yapmak için başvuru yapmayı bekleyenlerin ödeyeceği döviz miktarı henüz açıklanmamıştır. Ödenmesi gerek döviz miktarları taksitle ödenemez, peşin olarak ödenmesi gerekir. 

Bu konuda Türkiye’deki birikiminizi ödeme için kullanmak isterseniz yurtdışına para gönderme yazımızda nasıl en düşük komisyonla yurtdışına para gönderebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Yurtdışında Bedelli Askerlik Yaş Sınırı Nedir?

Yurtdışında yaşayıp bedellik askerlik yapmak isteyen askerlik çağına girmiş olan kişiler için herhangi bir minimum yaş sınırlaması bulunmamaktadır fakat 35 yaşına kadar askerlik işlemlerinizi tamamlamanız gerekir. Ardından yurtdışında son olarak 3 yıl daha tecil ettirerek 38 yaşınıza kadar erteleyebilirsiniz.

Dövizle Askerlik İşlemleri Nasıl Yapılır?

Dövizle askerlik için gereken şartları yerine getiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin Türkiye’ye gelerek fiilen askerlik yapmasına gerek yoktur. Ancak Milli Savunma Bakanlığı tarafından internet ortamında verilen uzaktan eğitimi tamamlamakla yükümlüdürler. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen kişiler https://dovizle.msb.gov.tr adresine girerek ‘’sisteme giriş’’ bölümünden T.C kimlik numaraları ve belirlenen şifre ile uzaktan eğitim portalına erişebilir ve 3 ana başlıkta toplanan uzaktan eğitim konularını tamamlayabilirler. Bu işlemi tamamlayan kişilerin yapması gereken işlemler şunlardır:

 1. Uzaktan eğitimde başarılı olduktan sonra, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaya hak sahibi olduklarını belirten belgeler ile bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına kendisi, vekilleri veya vasileri aracılığıyla başvurmak.
 2. Belirlenen döviz miktarını peşin ödemek.
 3. Konsolosluklarca verilen Dövizle Askerlik Hizmeti Başvuru Belgesinin ilgili bölümlerini imzalayarak başvuru işlemini tamamlamak.

Bu belgelerin uygun görülmesi durumunda kişi askerliğini yapmış sayılır. 


Dövizle askerlik konusunda yurtdışında yaşayanların akıllarındaki soruları gidermeye çalıştık. Yine yurtdışındaki evrak işlerinizde yardımcı olduğumuz bir diğer yazımız olan yurtdışında pasaport yeniletme rehberimizi de okuyabilirsiniz.